רותם סלע - שמרנות ישראלית | Israeli Conservatism

רותם סלע

מו”ל הוצאת סלע מאיר. שימש ככתב כלכלה פוליטית ושווקים פיננסים בדה מארקר ומעריב.