אודות - שמרנות ישראלית | Israeli Conservatism

על אודות כנס השמרנות

מאינטואיציה לתפיסה, מתחושות למילים ומאלתור למדיניות

"מעשים מדברים חזק יותר ממילים", כך גורסת האמרה הידועה. יש בה הרבה מן האמת. מי שיתבונן בבחירות הקטנות של הישראלים יראה שהם מלאי אמונה. הישראלים – באופן חוצה מגזרים – מולידים ילדים בשיעור הגבוה במערב, כי הם רואים בעולם מקום שטוב לחיות בו ובאדם מי שראוי לאכלס אותו. הם מתגייסים לצבא ולמילואים, מתווכחים בלהט על פוליטיקה ומצביעים בשיעור גבוה, מתוך האהבה והערך שהם מקנים למדינת הלאום היהודי. הם מקימים קהילות, מפעלי חסד וארגוני חברה אזרחית למכביר, כי הם מאמינים בטוב שצומח מלמטה, מתוך מפגש אישי ומחויבותם ההדדית כלפי אחרים.

אולם המעשים הקטנים לבדם אינם מדברים חזק דיים. בזירה הגדולה, למילים ישנו הכוח להניע מציאות, ולעצב את המסגרת שבתוכה עשוי היום-יום לפרוח או, חס ושלום, להיחנק. האינטואיציות הישראליות הולמות את האמונות השמרניות שבליבן. אך הרעיונות המאפיינים את השיח האינטלקטואלי הדומיננטי ואת הלך הרוח של מעצבי המדיניות בישראל צומחים על בסיס אחר. על הפער הזה אנו מבקשים לגשר.

התנועה השמרנית שמה לה למטרה לתרגם את האינטואיציות השמרניות, הנבונות והמפוכחות של הישראלים לשפה ברורה, למשנה סדורה אינטלקטואלית המיתרגמת למדיניות ציבורית מחושבת. לתת ביטוי לחוכמת הניסיון המצטבר והספקנות האחראית המשוקעת בעשיה הקטנה שלהם גם במסגרת העשייה הגדולה והחובקת של מנהיגיהם. להפגיש בינם לבין עולם הרעיונות שהם מכירים בהם כנכונים מאז ומעולם, גם אם לא נחשפו אליהם בצורה מנוסחת, ולא ידעו להשליך מהם על הסוגיות היקרות ביותר לליבם.

הצטרפו לתנועה השמרנית, ונעשה זאת יחד

עמיעד כהן, מנכ"ל המרכז לחירות ישראלית