ד"ר ליאון קאס - שמרנות ישראלית | Israeli Conservatism

ד"ר ליאון קאס

ליאון ר. קאס הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת שיקגו וחוקר אמריטוס במכון American Enterprise Institute. שימש יו"ר ועדת הנשיא לביואתיקה בין השנים 2001–2005. מאמרים וספריו הרבים כוללים את "ראשית חכמה: קריאה בספר בראשית", Toward More Natural Science: Biology and Human Affairs, The Hungry Soul: Eating and the Perfecting of Our Nature, Wing to Wing, Oar to Oar: Readings on Courting and Marrying (with Amy A. Kass), Life, Liberty, and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics, What So Proudly We Hail: The American Soul in Story, Speech, and Song (with Amy A. Kass and Diana Schaub), Leading a Worthy Life: Finding Meaning in Modern Times. ספרו האחרון הוא Founding God’s Nation: Reading Exodus.