פרופ' טליה איינהורן - שמרנות ישראלית | Israeli Conservatism

פרופ' טליה איינהורן

משפטנית ישראלית, פרופסור אמריטה באוניברסיטת אריאל וחברה בוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה.