לקבלת עדכונים על הכנס הבא הזינו כתובת דואר אלקטרוני כאן למטה ב"היה שותף".