שותפים 2021 - שמרנות ישראלית CON:SERVATIVE IL

השותפים שלנו

קרן תקווה

קרן תקווה היא מוסד פילנתרופי ומכון חשיבה, ששם לו למטרה לטפח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית בעם ישראל ובמדינת ישראל. הקרן עושה זאת באמצעות מפעלים חינוכיים ואינטלקטואליים, בשהם באים לידי ביטוי מיטב ההוגים והתורות המדיניות, המוסריות, הכלכליות שהתפתחו במהלך ההיסטוריה.

צריך עיון

"צריך עיון" הוא כתב-עת חרדי המוקדש למחשבה תורנית-הגותית. מטרתו לפתח דיון מעמיק בסוגיות חברתיות ותורניות הצריכות עיון. לכתב-העת עשרות אלפי קוראים מדי חודש. זמן קצר לאחר הקמתו כבר היה לבמה משפיעה בעיצוב השיח החרדי בישראל

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה jcpa

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה הוא מכון מחקר עצמאי המתמקד במחקרים ובניתוחים אסטרטגיים, מדיניים ומשפטיים – ובהפצתם בקרב מקבלי ההחלטות ומעצבי דעת קהל בארץ ובעולם באמצעות ניירות עמדה, ספרים ופרסומים. רבים ממחקריו של המרכז עוסקים בזכויותיה של ישראל על-פי המשפט הבינלאומי, בטרור הגלובלי, בגרעין האיראני ובבחינת רעיונות חדשים לפתרונות אזוריים במזרח התיכון.

הוצאת שלם

הוצאת שלם פועלת לקידום ההגות המעמיקה, ומבקשת לתרום להרחבת הדיון הציבורי בחברה הישראלית ולהעשרתו. ההוצאה מתמקדת בתרגום ספרות מופת פילוסופית בתחומי הפילוסופיה של הדת, של המדע ושל המדינה.

הפורום הישראלי למשפט וחירות

הפורום הישראלי למשפט וחירות מקדם תפיסת עולם משפטית שמרנית בישראל, תוך דיון משפטי מעמיק ולאור עקרונות של הפרדת רשויות, ריסון שיפוטי, חירויות פרט וצמצום מעורבות מדינה. הפורום פעיל בקרב ציבור הסטודנטים בפקולטות למשפטים וכן בקהילת המשפטנים הכללית בישראל

הדור הבא

'הדור הבא – הורים למען בחירה בחינוך' הוא ארגון הורים ארצי עצמאי השואף להגביר את השפעתם של ההורים על טיב החינוך של ילדיהם באמצעות שלושה יעדים עיקריים: ביטול אזורי הרישום ומתן בחירה מלאה להורים היכן ילמדו ילדיהם, הרחבת ההיצע החינוכי ועידוד יזמות ותחרות בשוק החינוך, וקידום הוראה איכותית באמצעות גמישות בהעסקת מורים.

התנועה למשילות ודמוקרטיה

התנועה למשילות ודמוקרטיה עוסקת בשמירת האיזונים בין רשויות השלטון בישראל, ופועלת לחיזוק המשילות של נבחרי הציבור ולביצור האפשרויות העומדות בפניהם לקדם מדיניות המשקפת את רצון בוחריהם, העם במדינת ישראל. התנועה פועלת להשבת מערכת המשפט למקומה הראוי ולמניעת ריכוז גדול מדי של עוצמה וסמכויות בידי המערכת המשפטית. 

יהי

"יהי – כתב עת פואטי־פוליטי" הוא מגזין המשמש במה פעילה ליצירה ישראלית לאומית. יהי רואה אור בדפוס ובגרסה מקוונת, ומציג יצירה עברית מכלל אמנויות הכתב והאמנויות החזותיות, וכן קולנוע ווידיאו, אמנויות הבמה ומוזיקה. בדרכו של אורי צבי גרינברג מבקש יהי להעניק מקום מרכזי לקול הלאומי בתרבות העברית.

השילוח

"השילוח", כתב עת ישראלי להגות ומדיניות, מציע שלל מאמרים מעמיקים ורחבי יריעה בתחומים המשתרעים מן השאלות הקונקרטיות של המדיניות הציבורית ועד לשורשים ההגותיים של השיח שאנו שותפים בו. בלי גינוני אקדמיה, אבל בשפה מוקפדת וביושר אינטלקטואלי.

מידה

אתר ‘מידה’ הוא מגזין יומי חדשותי העוסק בכלכלה וביטחון, חינוך ותרבות, אקדמיה, משפט וענייני רוח. מטרותיו הן להביא לציבור הקוראים מידע חדש על ישראל, לחשוף אותו לחדשות ולהגות מן העולם, לבחון את המדיניות הקיימת בתחומים שונים ולעיתים גם להציע חלופות אפשריות.

התנועה הליברלית החדשה

התנועה הליברלית החדשה היא תנועה על-מפלגתית הפועלת להגדלת חירותם של אזרחי ישראל בתחום האזרחי והכלכלי ברוח הליברליזם. לתפיסתה, חירות הפרט היא תנאי היסוד לקידומה החברתי והכלכלי של ישראל. רק חברה חופשית וסובלנית, שבה זכויות הפרט של כל אדם מכובדות וכל אזרח רשאי להתוות את דרכו כרצונו ומבלי לפגוע בזכותו הדומה של האחר, יכולה להיות משגשגת ואיתנה.

מכון ארגמן

מכון 'ארגמן' שם לו למטרה להכשיר דור חדש של אינטלקטואלים ציוניים, שישמשו מסד איתן לבנייתה של השמרנות הישראלית. המכון מאגד תחתיו תוכניות אקדמיות שונות, ומציע חשיפה להגות מעמיקה שבכוחה לתרום לבנייתה ולשגשוגה של החברה הישראלית.

האגודה לזכות הציבור לדעת

האגודה לזכות הציבור לדעת היא ארגון ביקורת התקשורת הוותיק בישראל. מאז נוסדה ב-1995 פעלה העמותה לקידום תקשורת הוגנת ומאוזנת. בשנים האחרונות פועלת העמותה מתוך הנחה שהגורם העיקרי לחוסר האיזון בתקשורת הישראלית הוא התערבות ממשלתית החוצצת בין הציבור הישראלי וסדר יומו לבין הממסד העיתונאי המנותק וחסר האחריותיות. האגודה פועלת להפחתת הרגולציה, לצמצום נזקי השידור הציבורי ולקידום המודעות לרשתות החברתיות כחלופה חופשית לתקשורת הממוסדת.

שיבולת

הוצאת שיבולת מביאה בתרגום לעברית את מיטב הספרות העיונית השמרנית והימנית מהעולם, ספרים שעומדים במבחן הזמן והתוצאה, במטרה להרחיב את גבולות השיח הישראלי.

על המשמעות

בפודקאסט "על המשמעות", אנו שואפים ליצור שיח חדש ועמוק על הנושאים בטעונים ביותר בחברה שלנו ממבט פילוסופי, ביקורתי,ולא קונבציונאלי. בוחנים את ההיקף הראוי של חירות הפרט, אחריות אישית ומעורבות אזרחית.
הפודקאסט עוסק בנושאים רבים שעל סדר היום הישראלי בניהם: המסורת היהודית בחיים המודרניים, היהודים ושמרנות ליברלית, עתיד המשפחה המודרנית, עתיד מדינת הרווחה, ביטחון, לאומיות, מסורת וחופש, דת ומדינה, משבר אירופה המודרנית, הקפיטליזם הדמוקרטי, משילות, משפט ודמוקרטיה, אקטיביזם שיפוטי, המזרח התיכון, תרבות האיסלאם, ועוד