עופר ינאי - שמרנות ישראלית | Israeli Conservatism

עופר ינאי

מייסד ויו"ר נופר אנרגיה.