פרופ' משה קופל - שמרנות ישראלית | Israeli Conservatism

פרופ' משה קופל

פרופסור אמריטוס למדעי המחשב באונברסיטת בר-אילן, חוקר תלמוד ויו”ר פורום קהלת.