שמחה רוטמן

עו”ד, היועץ המשפטי של התנוע למשילות ודמוקרטיה.