שמחה רוטמן - שמרנות ישראלית CON:SERVATIVE IL

שמחה רוטמן

עו”ד, היועץ המשפטי של התנוע למשילות ודמוקרטיה.