שמחה רוטמן - שמרנות ישראלית | Israeli Conservatism

שמחה רוטמן

עו”ד, היועץ המשפטי של התנוע למשילות ודמוקרטיה.