עמיחי שיקלי - שמרנות ישראלית CON:SERVATIVE IL

עמיחי שיקלי

ראש מכינת תבור.