הרב עמיחי אליהו – שמרנות ישראלית CON:SERVATIVE IL

הרב עמיחי אליהו

יו”ר איגוד רבני קהילות.