הרב יהושוע פפר

מנהל המחלקה החרדית בקרן תקוו ועורך ראשי של כתב העת “צריך עיון”.