אמציה סמקאי - שמרנות ישראלית | Israeli Conservatism

אמציה סמקאי

יו”ר עמותת בצדק, מייסד ומנהל ‘סמקאי אסטרטגיה עיסקית’, עיתונאי ומרצה.