אלעד מלכא

חבר מועצת העיר ירושלים ומנכ”ל האגודה לזכות הציבור לדעת.