אלעד מלכא - שמרנות ישראלית CON:SERVATIVE IL

אלעד מלכא

חבר מועצת העיר ירושלים ומנכ”ל האגודה לזכות הציבור לדעת.