אלון תובל - שמרנות ישראלית | Israeli Conservatism

אלון תובל

מנכ”ל תנועת תחרות – התועה לחירות בתעסוקה וממייסדיה, ממיסדי תוכנית אקסודוס למחשה שמרנית לסטודנטים.