שמרנות ישראלית

20% הנחה בהרשמה מוקדמת לכנס 2020!

  • 7/5/20
  • ירושלים - בנייני האומה

הכנס השני לשמרנות ישראלית

עקב מגפת הקורונה, כנס השמרנות נדחה ולא יתקיים כמתוכנן ב-7 במאי. על מועד חדש תבוא הודעה.

  • 7/5/20
  • ירושלים - בנייני האומה

מאינטואיציה לתפיסה, מתחושות למילים ומאלתור למדיניות.

"מעשים מדברים חזק יותר ממילים", כך גורסת האמרה הידועה. יש בה הרבה מן האמת. מי שיתבונן בבחירות הקטנות של הישראלים יראה שהם מלאי אמונה. הישראלים – באופן חוצה מגזרים – מולידים ילדים בשיעור הגבוה במערב, כי הם רואים בעולם מקום שטוב לחיות בו ובאדם מי שראוי לאכלס אותו. הם מתגייסים לצבא ולמילואים, מתווכחים בלהט על פוליטיקה ומצביעים בשיעור גבוה, מתוך האהבה והערך שהם מקנים למדינת הלאום היהודי. הם מקימים קהילות, מפעלי חסד וארגוני חברה אזרחית למכביר, כי הם מאמינים בטוב שצומח מלמטה, מתוך מפגש אישי ומחויבותם ההדדית כלפי אחרים.

אולם המעשים הקטנים לבדם אינם מדברים חזק דיים. בזירה הגדולה, למילים ישנו הכוח להניע מציאות, ולעצב את המסגרת שבתוכה עשוי היום-יום לפרוח או, חס ושלום, להיחנק. האינטואיציות הישראליות הולמות את האמונות השמרניות שבליבן. אך הרעיונות המאפיינים את השיח האינטלקטואלי הדומיננטי ואת הלך הרוח של מעצבי המדיניות בישראל צומחים על בסיס אחר. על הפער הזה אנו מבקשים לגשר.

התנועה השמרנית שמה לה למטרה לתרגם את האינטואיציות השמרניות, הנבונות והמפוכחות של הישראלים לשפה ברורה, למשנה סדורה אינטלקטואלית המיתרגמת למדיניות ציבורית מחושבת. לתת ביטוי לחוכמת הניסיון המצטבר והספקנות האחראית המשוקעת בעשיה הקטנה שלהם גם במסגרת העשייה הגדולה והחובקת של מנהיגיהם. להפגיש בינם לבין עולם הרעיונות שהם מכירים בהם כנכונים מאז ומעולם, גם אם לא נחשפו אליהם בצורה מנוסחת, ולא ידעו להשליך מהם על הסוגיות היקרות ביותר לליבם.

הצטרפו לתנועה השמרנית, ונעשה זאת יחד.

     עמיעד כהן מנכ"ל קרן תקווה

קרן תקווה היא מוסד פילנתרופי ומכון חשיבה אמריקני, ששם לו למטרה לטפח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית בעם ישראל ובמדינת ישראל. הקרן עושה זאת באמצעות מפעלים חינוכיים ואינטלקטואליים, בהם באים לידי ביטוי מיטב ההוגים והתורות המדיניות, המוסריות, הכלכליות שהתפתחו במהלך ההיסטוריה.

תפיסת העולם של הקרן: בהכרתה הפוליטית הקרן היא ציונית; בהשקפתה הכלכלית היא מצדדת בשוק חופשי; בתפיסתה התרבותית היא בעלת נטייה מסורתית; ומבחינה אזרחית ודתית היא דוגלת בחירות הפרט. הקרן מעודדת דיון וויכוח ערים ופתוחים בין חלקי החברה הישראלית, בין ישראל לתפוצות, ובין ההגות היהודית לעולמית.

השותפים שלנו

קרן תקווה

קרן תקווה היא מוסד פילנתרופי ומכון חשיבה, ששם לו למטרה לטפח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית בעם ישראל ובמדינת ישראל. הקרן עושה זאת באמצעות מפעלים חינוכיים ואינטלקטואליים, בשהם באים לידי ביטוי מיטב ההוגים והתורות המדיניות, המוסריות, הכלכליות שהתפתחו במהלך ההיסטוריה.

הפורום הישראלי למשפט וחירות

הפורום הישראלי למשפט וחירות מקדם תפיסת עולם משפטית שמרנית בישראל, תוך דיון משפטי מעמיק ולאור עקרונות של הפרדת רשויות, ריסון שיפוטי, חירויות פרט וצמצום מעורבות מדינה. הפורום פעיל בקרב ציבור הסטודנטים בפקולטות למשפטים וכן בקהילת המשפטנים הכללית בישראל

השילוח

"השילוח", כתב עת ישראלי להגות ומדיניות, מציע שלל מאמרים מעמיקים ורחבי יריעה בתחומים המשתרעים מן השאלות הקונקרטיות של המדיניות הציבורית ועד לשורשים ההגותיים של השיח שאנו שותפים בו. בלי גינוני אקדמיה, אבל בשפה מוקפדת וביושר אינטלקטואלי.

מכון ארגמן

מכון 'ארגמן' שם לו למטרה להכשיר דור חדש של אינטלקטואלים ציוניים, שישמשו מסד איתן לבנייתה של השמרנות הישראלית. המכון מאגד תחתיו תוכניות אקדמיות שונות, ומציע חשיפה להגות מעמיקה שבכוחה לתרום לבנייתה ולשגשוגה של החברה הישראלית.

צריך עיון

"צריך עיון" הוא כתב-עת חרדי המוקדש למחשבה תורנית-הגותית. מטרתו לפתח דיון מעמיק בסוגיות חברתיות ותורניות הצריכות עיון. לכתב-העת עשרות אלפי קוראים מדי חודש. זמן קצר לאחר הקמתו כבר היה לבמה משפיעה בעיצוב השיח החרדי בישראל

הדור הבא

'הדור הבא – הורים למען בחירה בחינוך' הוא ארגון הורים ארצי עצמאי השואף להגביר את השפעתם של ההורים על טיב החינוך של ילדיהם באמצעות שלושה יעדים עיקריים: ביטול אזורי הרישום ומתן בחירה מלאה להורים היכן ילמדו ילדיהם, הרחבת ההיצע החינוכי ועידוד יזמות ותחרות בשוק החינוך, וקידום הוראה איכותית באמצעות גמישות בהעסקת מורים.

האגודה לזכות הציבור לדעת

האגודה לזכות הציבור לדעת היא ארגון ביקורת התקשורת הוותיק בישראל. מאז נוסדה ב-1995 פעלה העמותה לקידום תקשורת הוגנת ומאוזנת. בשנים האחרונות פועלת העמותה מתוך הנחה שהגורם העיקרי לחוסר האיזון בתקשורת הישראלית הוא התערבות ממשלתית החוצצת בין הציבור הישראלי וסדר יומו לבין הממסד העיתונאי המנותק וחסר האחריותיות. האגודה פועלת להפחתת הרגולציה, לצמצום נזקי השידור הציבורי ולקידום המודעות לרשתות החברתיות כחלופה חופשית לתקשורת הממוסדת.

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה jcpa

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה הוא מכון מחקר עצמאי המתמקד במחקרים ובניתוחים אסטרטגיים, מדיניים ומשפטיים – ובהפצתם בקרב מקבלי ההחלטות ומעצבי דעת קהל בארץ ובעולם באמצעות ניירות עמדה, ספרים ופרסומים. רבים ממחקריו של המרכז עוסקים בזכויותיה של ישראל על-פי המשפט הבינלאומי, בטרור הגלובלי, בגרעין האיראני ובבחינת רעיונות חדשים לפתרונות אזוריים במזרח התיכון.

התנועה למשילות ודמוקרטיה

התנועה למשילות ודמוקרטיה עוסקת בשמירת האיזונים בין רשויות השלטון בישראל, ופועלת לחיזוק המשילות של נבחרי הציבור ולביצור האפשרויות העומדות בפניהם לקדם מדיניות המשקפת את רצון בוחריהם, העם במדינת ישראל. התנועה פועלת להשבת מערכת המשפט למקומה הראוי ולמניעת ריכוז גדול מדי של עוצמה וסמכויות בידי המערכת המשפטית. 

מידה

אתר ‘מידה’ הוא מגזין יומי חדשותי העוסק בכלכלה וביטחון, חינוך ותרבות, אקדמיה, משפט וענייני רוח. מטרותיו הן להביא לציבור הקוראים מידע חדש על ישראל, לחשוף אותו לחדשות ולהגות מן העולם, לבחון את המדיניות הקיימת בתחומים שונים ולעיתים גם להציע חלופות אפשריות.

שיבולת

הוצאת שיבולת מביאה בתרגום לעברית את מיטב הספרות העיונית השמרנית והימנית מהעולם, ספרים שעומדים במבחן הזמן והתוצאה, במטרה להרחיב את גבולות השיח הישראלי.

הוצאת שלם

הוצאת שלם פועלת לקידום ההגות המעמיקה, ומבקשת לתרום להרחבת הדיון הציבורי בחברה הישראלית ולהעשרתו. ההוצאה מתמקדת בתרגום ספרות מופת פילוסופית בתחומי הפילוסופיה של הדת, של המדע ושל המדינה.

יהי

"יהי – כתב עת פואטי־פוליטי" הוא מגזין המשמש במה פעילה ליצירה ישראלית לאומית. יהי רואה אור בדפוס ובגרסה מקוונת, ומציג יצירה עברית מכלל אמנויות הכתב והאמנויות החזותיות, וכן קולנוע ווידיאו, אמנויות הבמה ומוזיקה. בדרכו של אורי צבי גרינברג מבקש יהי להעניק מקום מרכזי לקול הלאומי בתרבות העברית.

התנועה הליברלית החדשה

התנועה הליברלית החדשה היא תנועה על-מפלגתית הפועלת להגדלת חירותם של אזרחי ישראל בתחום האזרחי והכלכלי ברוח הליברליזם. לתפיסתה, חירות הפרט היא תנאי היסוד לקידומה החברתי והכלכלי של ישראל. רק חברה חופשית וסובלנית, שבה זכויות הפרט של כל אדם מכובדות וכל אזרח רשאי להתוות את דרכו כרצונו ומבלי לפגוע בזכותו הדומה של האחר, יכולה להיות משגשגת ואיתנה.